Home > Komunikaty > Zarządzanie zasobami ludzkimi
Komunikaty

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników do praktycznego i efektywnego zarządzania zespołem oraz doskonalenie dotychczas nabytych kompetencji menedżerskich

Olsztyn – 20 marca 2017 r.

W programie warsztatów:.

1. Wyznaczanie i realizacja celów

– kryteria wyznaczania celów,
– metody ustalania celów priorytetowych,
– indywidualna praca z podwładnym nad celem/celami,
– dopasowywanie zadań do umiejętności i kompetencji podwładnych,
– umiejętne delegowanie zadań,
– monitoring i ewaluacja realizacji celów.

2. Zarządzanie zespołem

– style kierowania,
– identyfikacja własnego stylu kierowania,
– ocena umiejętności menedżerskich,
– cechy dobrego zarządzania,
– zarządzanie poprzez cele,
– zarządzanie poprzez wyniki,
– zarządzanie zmianą,
– kreowanie wizji i misji zespołu.

3. Motywacja i motywowanie

– budowanie pozytywnej atmosfery w zespole,
– badanie motywacji podwładnych,
– finansowe i pozafinansowe sposoby skutecznego motywowania,
– sztuka zachęcania,
– wzmacnianie pozytywne i negatywne,
– tworzenie planów motywacyjnych,
– budowanie autorytetu.

4. Konflikty i zarządzanie stresem

– umiejętności dostrzegania i analizy pojawiających się w zespole problemów,
– istota konfliktów,
– techniki twórczego rozwiązywania problemów,
– stres i jego mechanizmy,
– odporność na stres,
– główne przyczyny stresu,
– stresory,
– predyspozycje do walki ze stresem,
– style myślenia,
– poziomy stresu,
– techniki redukcji stresu.

5. Rola menedżera zespołu

– misja menedżera,
– skuteczność menedżera,
– określanie standardów pracy zespołowej,
– umiejętne wykorzystanie technik zarządzania dla realizacji celów i podnoszenia efektywności zespołu.

Chcesz otrzymać więcej szczegółów?

napisz na: olsztyn@szkolenie-warsztatowe.biz.pl a w odpowiedzi otrzymasz niezobowiązującego maila ze szczegółami