Home > Komunikaty > Zaostrzenie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za nieprawidłowości podatkowe
Komunikaty

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za nieprawidłowości podatkowe

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za nieprawidłowości podatkowe

9 maja 2017 r. (wtorek) w godz.10:00-14:00
zapraszamy do warszawskiej siedziby BCC (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro) na spotkanie doradcze BCC pod tytułem:

– studium przypadku oraz omówienie najnowszych zmian i kierunków prac parlamentarnych w tym zakresie

ze szczególnym uwzględnieniem:

dotychczas obowiązujących przepisów oraz zmian w przepisach zaostrzających odpowiedzialność karną i karnoskarbową za nieprawidłowości podatkowe
nowych przestępstw związanych z fakturowaniem
nowelizacji przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej

Cel spotkania doradczego:
Celem spotkania doradczego jest przybliżenie regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za nieprawidłowości podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach zaostrzających ww. odpowiedzialność. Poruszony zostanie również temat nowych przepisów odnoszących się do tzw. konfiskaty rozszerzonej, a w szczególności przepadku przedsiębiorstwa, które służyło jego popełnieniu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ciężar dowodu w odniesieniu do korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa przejdzie na oskarżonego.
Celem spotkania jest wskazanie ryzyk i zagrożeń w tym obszarze oraz sposobów ich ograniczania.

Czy wiesz, że:

walka z oszustwami podatkowymi jest priorytetem administracji podatkowej;
od 1 marca 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego wprowadzające nowe typy przestępstw związanych z wystawianiem faktur oraz obostrzające odpowiedzialność za czyny tego rodzaju;
nowe prawo dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej pozwoli na częstsze orzekanie przepadku majątków pochodzących z przestępstw, wprowadza możliwość skorzystania z przepadku bez wyroku skazującego, a także umożliwia przepadek przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy.

Korzyścią z udziału w spotkaniu doradczym jest zdobycie wiedzy i poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

skutków wprowadzonych nowelizacji w zakresie objęcia czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem podatku VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego oraz zwiększonej odpowiedzialności karnej;
sposobu zarządzania ryzykiem odpowiedzialności za rozliczenie podatkowe;
przepadku mienia w związku z nieprawidłowościami podatkowymi.

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

– przedsiębiorców reprezentujących wszystkie branże,
członków kadry zarządzającej,
dyrektorów finansowych,
dyrektorów ds. podatkowych.

Spotkanie doradcze poprowadzą:

Jacek Matarewicz, Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.Maciej Zborowski, Adwokat i doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Dodatkowe informacje:

Spotkanie doradcze organizowane jest tylko dla członków/firm BCC.
W spotkaniu doradczym mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy.
Spotkanie doradcze organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.pl