Home > Komunikaty > Zamówienia publiczne w BCC warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców
Komunikaty

Zamówienia publiczne w BCC warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców

Zapraszamy do udziału w seminariach warsztatowych z cyklu Zamówienia publiczne w BCC warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców.

poniedziałek 15 maja 2017

Oferta w praktyce przetargowej.
Tematyka: Źródła informacji o przetargach

● Analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia
● Ocena opisu przedmiotu zamówienia
● Warunki udziału w postępowaniu
● Konsorcja, podwykonawcy – rodzaje dokumentów
● Przygotowanie oferty – jak uniknąć błędów
● Proces oceny ofert – wyjaśnianie treści, uzupełnianie dokumentów, poprawianie omyłek
● Komunikacja z zamawiającym – dostęp do dokumentów przetargowych
● Umowy

poniedziałek 12 czerwca 2017

Oferta w orzecznictwie KIO i sądów
Tematyka: Odwołanie – uprawnienia i obowiązki wykonawcy

● Procedura składania odwołania
● Przystąpienie do odwołania, cofnięcie odwołania
● Skarga do sądu ● Analiza błędów w ofertach
● Linia orzecznicza KIO dotycząca kryteriów oceny ofert, wykluczenia wykonawców
● Sporne problemy w orzecznictwie
● Stanowisko sądów
● Wykładnia znowelizowanego Prawa zamówień publicznych na podstawie orzecznictwa i opinii prawnych UZP

czas trwania każdego z warsztatów: 10:00-16:00
jednostkowy koszt uczestnictwa w każdym z warsztatów: 690 zł + 23% VAT
koszt uczestnictwa w obydwu warsztatach 990 zł + 23% VAT
w trakcie warsztatów: przerwy kawowe oraz lunch (w cenie)
ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
miejsce zajęć: Pałac Lubomirskich, siedziba BCC, Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela w BCC:

Iwona Serkis
tel. 22 58 26 134, 601 539 529,
e-mail: iwona.serkis@bcc.org.pl