Home > Wieści gminne > XXXV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu
Wieści gminne

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu

W dniu 16 lutego b.r. odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu.
Nietypowy dzień zwołania Sesji, która zwyczajowo zwoływana jest w ostatnią środę każdego miesiąca, wynikał z konieczności podjęcia do dnia 17 lutego 2017 r. projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
W pierwszej części obrad interpelację dotycząca przyznawania stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce, wypłacane przez placówki oświatowe z trenu naszej gminy, złożyła radna Elżbieta Bartkowska. W treści swojej interpelacji zwróciła się
o ustalenie minimalnej wysokości stypendiów na poziomie 50 zł.
Zasadnicza część obrad Sesji dotyczyła oceny działalności sportowo – kulturalnej na terenie Gminy Orzysz za 2016 rok i założeń na 2017.
Oceny wspomnianych działań i plany w tym zakresie na rok bieżący w obszarze działalności podległych jednostek organizacyjnych przedstawili:

WIĘCEJ