Home > Wieści z BCC > Wspólne stanowisko organizacji pracodawców
Wieści z BCC

Wspólne stanowisko organizacji pracodawców

Wspólne stanowisko organizacji pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów – UD95) odnośnie uchylenia art. 13 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

Zmiana ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych prowadzi do pełnego zastosowania do pracownic tymczasowych art. 177 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym umowa o pracę na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. W wyniku projektowanej zmiany wszystkie umowy o pracę pracownic tymczasowych w ciąży, nawet umowy bardzo krótkie (kilkudniowe a nawet kilkugodzinne), które by uległy rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłużą się do dnia porodu.

Zagrożenia o charakterze prawnym związane z projektowaną zmianą
Sprzeczność projektowanej regulacji z następującymi przepisami prawa:

CZYTAJ WIĘCEJ – plik PDF