Home > Komunikaty > Ważne zmiany dla przedsiębiorców
Komunikaty

Ważne zmiany dla przedsiębiorców

Ważne zmiany dla przedsiębiorców
Prosimy o uwagi i opinie Członków BCC

Szanowni Państwo,

Minister Rozwoju i Finansów skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucja Biznesu”.

Jest to ważny dokument zawierający zmiany wybranych przepisów w ok. 200 ustawach. W zdecydowanej większości dotyczą one istotnych regulacji odnoszących się do działalności gospodarczej. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że niektóre ze zmian będą dotyczyć także zakresu Państwa działalności gospodarczej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przede wszystkim tych artykułów projektu, które mogą Państwa najbardziej interesować, ponieważ – choć ogólny kierunek zmian oceniamy pozytywnie – mogą Państwo uznać, że niektóre wprowadzane zapisy zwiększają ryzyko działalności gospodarczej.
[Lista wszystkich zmienianych ustaw i przepisów znajduje się w załączniku „Uzasadnienie projektu ustawy…”]

W takim przypadku prosimy o przesłanie uwag i opinii (wraz z krótkim uzasadnieniem) do BCC, który po analizie, w formie zbiorczego stanowiska, przekaże je Ministerstwu Rozwoju i Finansów, a następnie będzie wspierać wprowadzenie stosownych zmian do projektu ustawy.

Uwagi i opinie prosimy przesłać do poniedziałku, 27 marca 2017 r. na adres: emil.mucinski@bcc.org.pl

Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

1. Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucja Biznesu”

POBIERZ PROJEKT USTAWY

2. Uzasadnienie do projektu ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców…”

POBIERZ UZASADNIENIE