Home > Aktualności > Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców

Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców
Informujemy, że w tym tygodniu, w Ministerstwie Rozwoju trwają konferencje uzgodnieniowe dotyczące „Konstytucji Biznesu”:

24 kwietnia – projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
25 kwietnia – projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
26 kwietnia – projekt ustawy Prawo przedsiębiorców
27 kwietnia – projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
28 kwietnia – projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”

Eksperci BCC, reprezentujący interesy naszych Członków, biorą udział w tych spotkaniach, aby zadbać o właściwy kształt regulacji dla rozwoju firm.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas merytorycznie swoimi propozycjami zmian w przepisach.