Home > W gospodarce > Uchwała w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
W gospodarce

Uchwała w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument obejmuje plan gospodarczy dla Polski do 2020 roku, z perspektywą na kolejne 10 lat.

– Dobrze, że dokument, który wskazuje kierunki w jakich powinniśmy podążać w kolejnych latach, został formalnie zaakceptowany przez rząd – mówi Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. – W ciągu ostatnich miesięcy odbyło się wiele konsultacji i spotkań, podczas których eksperci BCC złożyli propozycje modyfikacji zapisów SOR. Nie wiemy na razie jaki kształt przybrała strategia po tych konsultacjach. Starannie przeanalizujemy dokument i nakreślimy wskazania dotyczące harmonijnej jego realizacji – dodaje prezes BCC.

Uwagi BCC do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przeczytasz pobierając plik PDF