Home > Nasze opinie > Rozmowa z Dariuszem Borchetem
Nasze opinie

Rozmowa z Dariuszem Borchetem

Rozmowa z Dariuszem Borchetem, prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu, należącego do Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC

– Dlaczego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu zdecydował się przystąpić do Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC?

– Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu jest młodą organizacją, zarejestrowaną 25 czerwca 2015 roku, do której należy kilkudziesięciu przedsiębiorców reprezentujących branże produkcyjne, handlowe i usługowe. O przystąpieniu do Forum Dialogu ZP BCC zdecydowały wyznawane przez nas poglądy dotyczące stabilnej gospodarki dla rozwoju przedsiębiorczości z niskimi podatkami PIT, CIT oraz podatkami lokalnymi umożliwiającymi podejmowanie przez przedsiębiorców większego ryzyka biznesowego w inwestycjach zapewniających wzrost firmy oraz wzrost zatrudnienia.

Wierzymy, że działając wspólnie na szczeblu regionalnym i przenosząc najlepsze praktyki i zasady wypracowane przez Forum Dialogu ZP BCC do otoczenia lokalnego, możemy stworzyć dobre warunki rozwoju firm, których jesteśmy właścicielami.
Możliwość dostępu do ważnych informacji gospodarczych i prawnych pozwoli naszej organizacji działać sprawniej, wykorzystując wiedzę i prestiż organizacji jaką jest Business Centre Club.

– Co Wasza organizacja chciałaby zrobić na rzecz przedsiębiorców w ramach Forum Dialogu?

– Zgodnie z przesłaniem BCC, chcielibyśmy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu dobrego prawa dla przedsiębiorców, lobbować na rzecz ochrony interesów lokalnych przedsiębiorców, pomagać w rozwoju gospodarki wolnorynkowej poprzez uczestnictwo w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju.

– Jakie działania podejmuje Wasza organizacja na rzecz lokalnych przedsiębiorców? Czym się zajmuje? Na jakie prace kładzie szczególny nacisk?

– Działania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu koncentrują się na integracji środowiska lokalnych przedsiębiorców oraz organizowaniu spotkań szkoleniowo-informacyjnych z zakresu możliwości wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na rozwój firm. Spotkania takie odbywały się dzięki zaproszeniu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz działającej na terenie Orzysza Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”.

W roku 2015 przygotowaliśmy listę najważniejszych działań koniecznych dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, która została włączona do długofalowej strategii gminy na lata 2015-2025 opracowanej przez Urząd Miejski w Orzyszu.

Szczególny nacisk kładziemy na działania zmierzające do rozwoju i pełnego uzbrojenia w media lokalnej strefy inwestycyjnej dla nowych firm umożliwiającej rozpoczęcie działalności na preferencyjnych warunkach i jasno określonych, nieskomplikowanych zasadach.
Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy organizując spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie możliwości zatrudniania nowych pracowników na preferencyjnych warunkach.

Pod koniec roku 2016 wynegocjowaliśmy obniżenie lokalnego podatku od nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z początkiem 2017 r. rozpoczęliśmy rozmowy z dowódcą 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. Jarosławem Gromadzińskim w sprawie wspólnych działań, które pomogą w funkcjonowaniu od kwietnia tego roku brygady wojsk NATO w naszym mieście. Prowadzimy również działania promocyjne poprzez uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

ŹRÓDŁO