Home > Wieści z BCC > RAPORT Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
Wieści z BCC

RAPORT Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

RAPORT Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu

Rząd Beaty Szydło podpisał wiele znaczących dla gospodarki i przedsiębiorców decyzji. Zmiany zawarte w pakiecie 100 ułatwień dla firm czy tzw. konstytucja biznesu to działania w pożądanym kierunku. Podkreśla wysokie znaczenie takich zasad jak domniemanie niewinności przedsiębiorcy, co prawem nie zabronione to dozwolone, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, uprzedzenie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, itp. Zasady te cywilizują wzajemne relacje państwo-biznes z korzyścią dla przyszłości gospodarki. Modyfikacji wymaga jednak – w ślad za Konstytucją – szereg zapisów niższego rzędu, odnoszących się do solidarnej odpowiedzialności za VAT sprzedających i kupujących, zatrzymywanie zwrotu podatku VAT-u przez organy skarbowe na czas działań sprawdzających, wyjątków od zapowiadanych kontroli. Także projekt przejmowania firmy przez państwo (zarząd komisaryczny) w przypadku podejrzenia organów ścigania o popełnieniu przez przedsiębiorcę przestępstwa. Te z pewnością należy ścigać i karać. BCC współpracuje z Ministerstwem Finansów, Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej w zwalczaniu czarnej strefy, nieuczciwej konkurencji wobec legalnie działających firm. Ale polskie prawo jest skonstruowane bardzo nieprecyzyjnie, urzędnicy omylni i przepisy niejednokrotnie prowadzą do szykanowania niewinnych firm. BCC przedłoży w tej sprawie rządowi stosowne poprawki i propozycje.

Przeczytaj cały RAPORT w załączonych poniżej plikach

POBIERZ plik DOC

POBIERZ plik PDF