Home > Aktualności > Przyspieszamy RPO, czyli o aktualnościach we wdrażaniu RPO WiM
AktualnościKomunikaty

Przyspieszamy RPO, czyli o aktualnościach we wdrażaniu RPO WiM

Przyspieszamy RPO, czyli o aktualnościach we wdrażaniu RPO WiM 2014–2020 oraz wprowadzonych udogodnieniach dla beneficjentów powiemy na konferencji pod hasłem RPO rozkręca region.

Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, przy ul. Podmiejskiej 5.

Serdecznie zapraszamy. Zapisz się już dziś!

Program konferencji:

9.45 – 10.00 Powitalna kawa, rejestracja uczestników

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10.20 – 10.40 Przyspieszamy RPO – aktualności dotyczące wdrażania RPO z funduszy EFS oraz wprowadzone udogodnienia dla beneficjentów Michał Opieczyński, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10.40 – 11.00 Przyspieszamy RPO – aktualności dotyczące wdrażania RPO z funduszy EFRR oraz wprowadzone udogodnienia dla beneficjentów Zbigniew Cieciuch, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11.00 – 11.20 Przyspieszamy RPO – aktualności dotyczące wdrażania RPO w ROPS oraz wprowadzone udogodnienia dla beneficjentów Dorota Solnicka, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11.20 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.30 Panel dyskusyjny

Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Szarek, Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
Włodzimierz Szelążek, Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
przedstawiciele beneficjentów

12.30 – 13.00 Lunch

Więcej informacji o konferencji na rpo.warmia.mazury.pl