Home > Nasze opinie > Problemy w otoczeniu lokalnym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Nasze opinie

Problemy w otoczeniu lokalnym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Dotyczy: Problemów w otoczeniu lokalnym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Gminy Orzysz

W ramach spotkania roboczego Członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu w dniu 15 marca 2016 r. zostały wskazane następujące problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i możliwe sugestie odnośnie poprawy bieżącej sytuacji.
Lista problemów w działalności gospodarczej – POBIERZ