Home > Wieści gminne > Pierwsze robocze spotkanie prezydium Młodzieżowej Rady Gminy
Wieści gminne

Pierwsze robocze spotkanie prezydium Młodzieżowej Rady Gminy

12 lutego odbyło się pierwsze robocze spotkanie prezydium Młodzieżowej Rady Gminy. Wzięły w nim udział również naczelnik Wydziału Oświaty Gminy Orzysz pani Beata Jażdżewska i pani dyrektor Gimnazjum w Orzyszu Agnieszka Chaberska. Na spotkaniu poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące młodzieży w naszej gminie. Ustalono ogólny harmonogram działań. Padły propozycje komisji Młodzieżowej Rady Gminy. Już w najbliższym czasie spotkanie wyjazdowe wszystkich Radnych Młodzieżowej Rady, którzy odwiedzą szkoły gminy Orzysz i zaprezentują się uczniom.
Jako reprezentanci młodzieży naszej gminy zapraszamy do jak najczęstszego kontaktu.

Marcin Smakosz – przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz