Home > Aktualności > Osobny budżet strefy euro – potrzebne konstruktywne stanowisko rządu
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Osobny budżet strefy euro – potrzebne konstruktywne stanowisko rządu

W maju Komisja Europejska ma przedstawić propozycję na osobny budżet strefy euro. Wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji to nowy fakt, który wzmacnia opcję większej integracji Unii Europejskiej na bazie strefy euro i strefy Szchengen. Jeśli osobny budżet eurolandu stanie się rzeczywistością, będzie to dla Polski bardzo niekorzystne i może oznaczać marginalizację naszego kraju.

Publiczne wątpliwości co do intencji rządu w sprawie dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i przyjęcia waluty euro nie wspierają pozycji Polski w UE. Pani premier Beata Szydło w swoich licznych wystąpieniach, ostatnio w Niemczech, podkreśla swój sprzeciw wobec idei UE dwóch lub więcej prędkości. Ale jedyną drogą do wyeliminowania podziału UE na grupy krajów z procesami integracyjnymi o różnych prędkościach, który to podział – biorąc pod uwagę choćby sposób budowania decyzji w UE i przesądzające zdanie państw strefy euro – istnieje od dawna, jest wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki, spełnienie kryteriów wejścia do strefy euro i możliwie szybkie członkostwo w unii walutowej.

Z sondaży, przeprowadzonych po ogłoszeniu wstępnych wyników I tury wyborów prezydenckich we Francji, wynika że Emmanuel Macron pokona w II turze, 7 maja, swą rywalkę Marine Le Pen. Według instytutu Ipsos Sopra Steria Macron może liczyć na ok. 62 proc. głosów a Le Pen na 38 proc. Inna pracownia badawcza, Instytut Harris Interactive, przewiduje jeszcze bardziej zdecydowane zwycięstwo: 64 proc. głosów dla Macrona i 36 proc. dla Le Pen. Taki wynik drugiej tury wyborów we Francji oznacza przyspieszenie idei pogłębionej integracji UE, głównie w ramach strefy euro. Będzie to de facto usankcjonowanie podziału Europy.

BCC proponuje rządowi współpracę w przygotowaniu stanowiska i strategii strony polskiej wobec opisanej sytuacji.

Marek Goliszewski
prezes Business Centre Club