OPINIE BCC

OPINIE BCC

AktualnościKomunikatyOPINIE BCCWieści z BCC

BCC proponuje, aby resort złagodził przepisy projektu ustawy o transporcie drogowym

Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany w zakresie możliwości wszczynania postępowań dotyczących dobrej reputacji w przypadku mało istotnych naruszeń, mogą być nie...

KomunikatyOPINIE BCCWieści z BCC

Do Pani Premier Beaty Szydło o pilną nowelizację przepisów

We wtorek weszła w życie niekorzystna regulacja, która umożliwia ZUS-owi wydawanie arbitralnych decyzji ustalających płatnika składek i uznanie wcześniej zawartych przez firmy umów za nieważ...

AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej

Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej, waloryzacji emerytur i wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2018 roku Business Centre Club, wspólnie z innymi organizacjami pracodawców działają...

AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Bez deficytu budżetowego

Bez deficytu budżetowego - uwagi BCC do "projektu zaleceń Rady UE dla Polski w ramach Semestru Europejskiego 2017" BCC przekazał do Ministerstwa Rozwoju uwagi do Projektu Zaleceń Rady UE dl...

AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Słuszne argumenty środowiska techników farmaceutycznych

Słuszne argumenty środowiska techników farmaceutycznych. Komisja Rynku Aptecznego Business Centre Club, wraz z innymi organizacjami pracodawców, popiera postulaty podnoszone przez organizat...

AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Osobny budżet strefy euro – potrzebne konstruktywne stanowisko rządu

W maju Komisja Europejska ma przedstawić propozycję na osobny budżet strefy euro. Wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji to nowy fakt, który wzmacnia opcję większej integracji...

AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców

Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców Informujemy, że w tym tygodniu, w Ministerstwie Rozwoju trwają konferencje uzgodnieniowe dotyczące „Konstytucji Biznesu”: 24 kwietnia – proj...

KomunikatyOPINIE BCC

Nowe prawo farmaceutyczne nie do przyjęcia

Nowe prawo farmaceutyczne nie do przyjęcia Komisja Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych ...

AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Nie dla opresyjnych działań ZUS-u

Nie dla opresyjnych działań ZUS-u BCC sprzeciwia się nieprzemyślanej zmianie przepisów, która nadaje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niezwykle szerokie uprawnienia w zakresie ustalenia ...

AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Budowanie społeczeństwa bezgotówkowego

Budowanie społeczeństwa bezgotówkowego wymaga działań nakierowanych zarówno na przedsiębiorców, jak i na konsumentów. Proponujemy, aby obie te grupy były adresatami podejmowanych przez admin...

AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Dodatkowe wynagrodzenie za lata pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Zgłoszona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego propozycja, aby wynagrodzić przepracowanie dodatkowych lat osobom, które uzyskały uprawnienia emerytalne zasługuje na wsparcie ze strony p...

OPINIE BCCWieści z BCC

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – 5 kwietnia 2017 r.

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC - 5 kwietnia 2017 r. Postępy w działaniach rządu w I kwartale br. przesłoniła nie tylko wycinka 2 milionów drzew, ale przede wszystkim obraz „polsk...

OPINIE BCC

Prawo farmaceutyczne nie prowadzi do realizacji założonych w nim celów

Prawo farmaceutyczne nie prowadzi do realizacji założonych w nim celów, W związku z powrotem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126) do procedowani...

OPINIE BCCW gospodarce

Dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 4 proc. względem lutego 2016 r., a zatrudnienie w przedsięb...

OPINIE BCCZ łamów gazet

W dzisiejszej Rzeczpospolitej

W dzisiejszej Rzeczpospolitej: Apel do rządu w sprawie przyjęcia euro - Niech polityka rządu w tej bardzo ważnej dla Polski sprawie stanie się mniej chaotyczna, wewnętrznie bardziej spójn...

OPINIE BCC

Superuprawnienia ZUS – pismo przedsiębiorców do premier Beaty Szydło

Superuprawnienia ZUS – pismo przedsiębiorców do premier Beaty Szydło. Business Centre Club skierował pismo do premier Beaty Szydło z wnioskiem o wycofanie spod obrad Parlamentu części projek...

OPINIE BCC

Wstępny szacunek PKB w IV kw. 2016 roku,

GUS ogłosił tzw. wstępny szacunek PKB w IV kw. 2016 roku, a tym samym również za cały 2016 rok. W komunikacie GUS informuje, że „w stosunku do opublikowanego 14 lutego 2017 r. szybkiego szac...

OPINIE BCC

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 marca, zmieni na pewno strukturę organizacyjną skarbówki. Nie przewiduje jednak nowych, specjalnych, dotąd nieprzysługującyc...

OPINIE BCC

Opinia BCC nt. projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

opinia BCC nt. projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. BCC pozytywnie ocenia zmiany proponowane w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to dobry kro...

OPINIE BCC

Konstytucja Biznesu – deklarowane zasady a rzeczywistość – wniosek BCC

Priorytetem rządu powinno być dopracowanie propozycji przepisów prawa w zapowiadanej Konstytucji Biznesu i uchwalenie takiego aktu prawnego. Bezpieczeństwo biznesu wymaga partnerskich relac...