O NAS

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu

Budowa serwisu InfoOrzysz.com jest inicjatywą Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Orzyszu. Pomysłodawcy tego projektu kierują ten serwis przede wszystkim do właścicieli firm, zakładów usługowych, osób fizycznych prowadzących zarejestrowana działalność gospodarczą oraz do licznego, w sieci, grona odbiorców szukających w Orzyszu i jego najbliższej okolicy miejsca w którym mogą spędzić chociażby kilka dni ze swojego urlopu.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu jest młodą organizacją zarejestrowaną 25 czerwca 2015 roku do której należy kilkudziesięciu przedsiębiorców reprezentujących branże produkcyjne, handlowe i usługowe.

Jesteśmy członkiem Forum Dialogu ZP BCC. O przystąpieniu do tej organizacji zdecydowały wyznawane przez nas poglądy dotyczące stabilnej gospodarki dla rozwoju przedsiębiorczości z niskimi podatkami PIT, CIT oraz podatkami lokalnymi umożliwiającymi podejmowanie przez przedsiębiorców większego ryzyka biznesowego w inwestycjach zapewniających wzrost firmy oraz wzrost zatrudnienia.

Wierzymy, że działając wspólnie na szczeblu regionalnym i przenosząc najlepsze praktyki i zasady wypracowane przez Forum Dialogu ZP BCC do otoczenia lokalnego, możemy stworzyć dobre warunki rozwoju firm, których jesteśmy właścicielami.

Możliwość dostępu do ważnych informacji gospodarczych i prawnych pozwoli naszej organizacji działać sprawniej wykorzystując wiedzę i prestiż organizacji jaką jest Business Centre Club.

Działania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu koncentrują się na integracji środowiska lokalnych przedsiębiorców oraz organizowaniu spotkań szkoleniowo-informacyjnych z zakresu możliwości wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na rozwój firm.

Spotkania takie odbywały się dzięki zaproszeniu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz działającej na terenie Orzysza Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”.

W roku 2015 przygotowaliśmy listę najważniejszych działań koniecznych dla rozwoju lokalnej  przedsiębiorczości, która została włączona do długofalowej strategii gminy na lata 2015-2025 opracowanej przez Urząd Miejski w Orzyszu.

Szczególny nacisk kładziemy na działania zmierzające do rozwoju i pełnego uzbrojenia w media lokalnej strefy inwestycyjnej dla nowych firm umożliwiającej rozpoczęcie działalności na preferencyjnych warunkach i jasno określonych, nieskomplikowanych zasadach.

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy organizując spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie możliwości zatrudniania nowych pracowników na preferencyjnych warunkach.

Pod koniec roku 2016 wynegocjowaliśmy obniżenie lokalnego podatku od nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z początkiem nowego 2017 roku rozpoczęliśmy rozmowy z dowódcą 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej generałem Jarosławem Gromadzińskim w sprawie wspólnych działań które pomogą przy udziale naszych przedsiębiorców w funkcjonowaniu od kwietnia tego roku brygady wojsk NATO w naszym mieście.

Prowadzimy również działania promocyjne poprzez uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

DARIUSZ BORCHET