Home > Aktualności > MBA Master of Business Administration
AktualnościKomunikaty

MBA Master of Business Administration

Business Centre Club we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetem Gdańskim oraz RSM Erasmus University jako instytucją walidującą, zaprasza do udziału w XVI edycji programu studiów menedżerskich MBA Master of Business Administration.

Program MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów jest klasyfikowany w Klasie Mistrzowskiej w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM (wyniki ratingu)
Studia MBA prowadzone przez GFKM mają charakter programu Executive. Oznacza to, że adresowane są do osób z co najmniej 3-letnim doświadczeniem menedżerskim.

Cechy wyróżniające Studia Executive MBA BCC:

1. Program studiów przeznaczony jest głównie dla menedżerów, właścicieli firm, przedsiębiorców.
2. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
3. W czasie trwania studiów ma miejsce wymiana wiedzy między uczestnikami posiadającymi doświadczenie biznesowe.
4. Materiały i podręczniki otrzymywane przez uczestników prezentują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
5. Organizatorzy na bieżąco komunikują się z uczestnikami programu.
6. Zaletą programu jest „Efekt sieci” – możliwość nawiązania kontaktów i zawiązania aliansów o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów.
7. Program prowadzony w języku polskim i częściowo w języku angielskim.
8. Studia trwają od października 2017 r. do czerwca 2019 r.

Kryteria przyjęcia:

– ukończone studia wyższe,
– co najmniej trzyletnia praktyka zawodowa,
– pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
– bierna znajomość języka angielskiego.

Miejsca można rezerwować wysyłając e-mail na adres: iwona.serkis@bcc.org.pl dorota.trzaska@bcc.org.pl

POBIERZ ULOTKĘ