Home > Komunikaty > Krzysztof Szubert sekretarzem stanu
KomunikatyW gospodarceWieści z BCC

Krzysztof Szubert sekretarzem stanu

Krzysztof Szubert, minister cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club i przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego został dzisiaj sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

– Prezes Rady Ministrów powołała pana Krzysztofa Szuberta na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe w Ministerstwie Cyfryzacji. Jednocześnie nowy sekretarz stanu będzie pełnić funkcję Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego – czytamy w rządowym komunikacie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 marca 2017 r. ustanawiającym stanowisko Pełnomocnika do jego zadań należeć będą:

1. analiza istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online, i przedstawianie propozycji ich zniesienia,
2. opracowywanie kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego,
3. opracowywanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych zmierzających,
4. do urzeczywistnienia zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz ich monitorowanie,
5. inicjowanie i prowadzenie współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wypracowania przedsięwzięć w zakresie wspólnego rynku usług realizowanych online.

Krzysztof Szubert jest absolwentem Politechniki Warszawskiej o specjalizacji w zakresie przemysłowych systemów informatycznych. Polski przedsiębiorca od kilkunastu lat związany z branżą informatyczną. Od roku 1998 pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego w firmie Connect Distribution specjalizującej się w dystrybucji specjalistycznego oprogramowania.

Od 2012 minister cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. Inicjator oraz Przewodniczący Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI).

W latach 2015-2016 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od końca 2015 roku doradca strategiczny ministra cyfryzacji, a od maja 2016 r. Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy Międzynarodowej.

Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, wyróżnienie Ministra Gospodarki oraz tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2016.

Autor wielu eksperckich stanowisk, opinii oraz artykułów i komentarzy. Za działalność dla branży IT kilkukrotnie nominowany do tytułu „Postać Rynku IT”, otrzymał również prestiżowy tytuł: „Człowiek Roku 2014 Branży IT”.

Emil Muciński