Home > Aktualności > ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH GOSPODARCZYCH – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
AktualnościKomunikaty

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH GOSPODARCZYCH – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Konferencja na UW nt. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH GOSPODARCZYCH – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w imieniu Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Espol sp. z o.o. oraz pozostałych Współorganizatorów międzynarodowej konferencji nt. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH GOSPODARCZYCH – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

W załączeniu przedstawiam program konferencji, która odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele polskich i hiszpańskich przedsiębiorców, ich organizacji, administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, a także absolwenci i obecni studenci Szkoły Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ideą przedsięwzięcia jest dostarczenie wiedzy o uwarunkowaniach prawnych polsko-hiszpańskiej współpracy gospodarczej, stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów podmiotów nią zainteresowanych oraz ich promocji.

W konferencji wezmą udział między innymi:

Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce;
Pierwszy Radca – Kierownik Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hiszpanii;
Główny Radca, Biuro Radcy ds. Gospodarczych i Handlowych Ambasady Hiszpanii w Warszawie;
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
Przedstawiciele świata nauki z Polski i Hiszpanii;
Przedstawiciel NGO.

W przypadku chęci otrzymania zaproszenia i stosownej karty zgłoszenia, proszę wysłać maila o dowolnej treści na adres:

maciej.markowski@brf-espol.pl

Z poważaniem,

Maciej Markowski

Wiceprezes Zarządu
Espol sp. z o.o.

Ul. J. P.Woronicza 33/122
02-640 Warszawa

NIP: 527 10 20 425 REGON: 010912940, KRS: 0000029617
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy