Home > Aktualności > Komunikat Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC
AktualnościKomunikatyWieści z BCC

Komunikat Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC

Komunikat Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC

Na piątkowym spotkaniu zebrali się członkowie Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC. Przewodniczyła wiceprezes BCC Anna Potocka-Domin, dyrektor Instytutu. Eksperci Instytutu omówili działania klubu w odniesieniu do następujących problemów:

Wadliwe przepisy umożliwiające solidarną odpowiedzialność przedsiębiorcy za nadużycia kontrahentów związane z podatkiem VAT.
Zatrzymywanie należnego firmie zwrotu VAT przez regionalne urzędy skarbowe.
Brak ludzi do pracy na lokalnych rynkach, wywołujący w przedsiębiorstwach konieczność zwiększania obciążeń funduszu płac (tj. kosztów firmy) i niemożność zawiązywania nowych kontraktów – w konsekwencji: ograniczenia produkcji i nadmierny przyrost zapasów maszyn i urządzeń.

Zdecydowano o podjęciu działań interwencyjnych w Ministerstwie Finansów i w Komisji Gospodarki Sejmu RP. Zdaniem Instytutu konieczne jest pilne zahamowanie w/w negatywnych zjawisk oraz nowelizacja niektórych przepisów ustawowych i aktów prawnych niższego rzędu.