Home > Komunikaty > Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?
Komunikaty

Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

23 marca 2017 r. (czwartek) w godz.10:00 – 14:00 zapraszamy do warszawskiej siedziby BCC (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro) na spotkanie doradcze pod tytułem:

Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT? ze szczególnym uwzględnieniem:

– zmian w przepisach o VAT od 2017 roku,
dotychczasowej praktyki organów podatkowych oraz uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej

Cel spotkania doradczego:

Celem spotkania doradczego jest wskazanie metod przeciwdziałania oszustwom w VAT, podejmowanym przez administrację podatkową oraz narzędziom, jakimi administracja w tym względzie dysponuje. Zmiany w przepisach o VAT w 2017 r. nie pozostają przy tym bez wpływu na sytuację i rozliczenia rzetelnych podatników. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt reorganizacji administracji podatkowej, która pod nowym szyldem – Krajowej Administracji Skarbowej – ma na celu sprawne i rzetelne weryfikowanie rozliczeń podatnika. Celem seminarium jest wskazanie ryzyk i zagrożeń w tym obszarze oraz sposobów ich zminimalizowania.

Czy wiesz, że:

– walka z oszustwami podatkowymi wykorzystującymi konstrukcję podatku VAT jest priorytetem administracji podatkowej;
odpowiedzialność związana z wystąpieniem podatnika nierzetelnego w łańcuchu transakcji może obejmować również podatnika rzetelnie rozliczającego VAT;
– ryzyko związane z nieświadomym uczestnictwem w transakcji zmierzającej do wyłudzenia VAT może zagrozić egzystencji przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialności np. karno-skarbowej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Korzyścią z udziału w spotkaniu doradczym jest zdobycie wiedzy i poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

– praktyki postępowania organów podatkowych w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z wyłudzaniem VAT i przeciwdziałania wyłudzeniom;
– praktycznych skutków realizacji transakcji z podmiotem nieuczciwym lub nierzetelnie rozliczającym podatki;
– sposobu minimalizacji ryzyka podatkowego związanego z nawiązaniem relacji z podmiotem nieuczciwym lub realizacji transakcji, w związku z którymi istnieje ryzyko wyłudzenia VAT przez inne podmioty występujące na wcześniejszym lub późniejszym etapie obrotu;
– sposobu zarządzania ryzykiem odpowiedzialności osobistej członków zarządu oraz osób odpowiadających za rozliczenie podatkowe w przedsiębiorstwie.

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

– przedsiębiorców reprezentujących wszystkie branże,
– członków kadry zarządzającej,
– dyrektorów finansowych,
– dyrektorów podatkowych.

Spotkanie doradcze poprowadzi: Wojciech Kotowski, Doradca podatkowy, Senior Associate w Zespole Podatku VAT w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Dodatkowe informacje:

Spotkanie doradcze organizowane jest tylko dla członków/firm BCC.
W spotkaniu doradczym mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy.
Spotkanie doradcze organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.pl