Home > Aktualności > Fundusze Unijne na aktywizację zawodową
AktualnościKomunikaty

Fundusze Unijne na aktywizację zawodową

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Unijne na aktywizację zawodową”

Spotkanie adresowane jest osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, zagrożonych zwolnieniem z pracy, chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.

Termin: 17 maja 2017 r. w godzinach 10.00- 12.40, Ełk

Miejsce: Dokładne miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 11 maja 2017 r. godz. 14:00.
potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Podczas spotkania zostaną omówione projekty realizowane przez ZDZ w Białymstoku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – pobierz
PROGRAM SPOTKANIA – pobierz