Home > OPINIE BCC > Dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
OPINIE BCCW gospodarce

Dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 4 proc. względem lutego 2016 r., a zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 4,6 proc. w porównaniu sprzed rokiem.

W danych znajdujemy wyniki negocjacji płacowych między pracownikami a pracodawcami, które zwykle widzimy w statystykach w lutym i marcu w ostatnich kliku latach. Podobnie wzrost zatrudnienia w lutym wynosi od 2011 r. ok. 4%. Wzrosty, które podaje GUS wydają się być stabilne i charakterystyczne dla początkowych miesięcy roku. Trudno na ich podstawie określić czy trend uległ zmianie.

Tym niemniej ostatnie miesiące wzrostu zatrudnienia wydrenowały rynek pracy i osoby zgłaszające chęć do pracy i minimum kompetencji znajdują je. W najwięcej problemów ze znalezieniem pracy ma wyższa kadra menedżerska, z uwagi na tendencję do promowania osób z wewnątrz na wyższe stanowiska. Dzięki awansom wewnętrznym firmy, zatrzymują najcenniejszych pracowników w organizacji i ograniczają rotację. To istotna zmiana w zachowaniach przedsiębiorstw jeszcze z przed 5 lat. Stawianie na obecną kadrę ma też ogromne znaczenie dla utrzymania i doskonalenia efektywności pracy, a co za tym idzie sprawniejszą realizację celów i dostarczania klientom dodatkowych wartości. Firmy cierpiące na wysoką rotację pracowników nie mogą stawiać sobie ambitnych celów, gdyż cała aktywność menedżerów skierowana jest na pozyskanie i szkolenie pracowników.

Wyraźny jest również przepływ pracowników małych organizacji do dużych i średnich. Pracownicy z małych organizacji są cenieni za swoją orientację w biznesie oraz ścisłą współpracę. Równocześnie duzi pracodawcy mają im wiele do zaoferowania – stabilizację, dobre warunki pracy i płacy, wyższe standardy zarządzania i procesów personalnych, które małe i średnie firmy dopiero budują. Sytuacja mikro i małych przedsiębiorstw jest w tej kwestii bardzo trudna. Poszukiwanie pracownika wymaga dziś dużo więcej wiedzy, czasu i środków niż jeszcze dwa lata temu. Rozwój małych firm był zawsze siłą stabilizującą i napędzającą gospodarkę. Przy braku dostępnych osób na rynku pracy małym firmom będzie trudno się rozwijać. Jedyna nadzieja we wzroście sprawności instytucji rynku pracy w zwiększaniu mobilności pracowników z terenów o wysokim bezrobociu, przekwalifikowaniach oraz aktywizacji zawodowej.

Wakaty w wielu firmach skutkują przeciążeniem pracowników zatrudnionych. Równowaga praca – życie prywatne bywa poważnie zakłócona, co może skutkować większą liczbą zwolnień lekarskich związanych ze spadkiem odporności i przemęczeniem. Wiele przedsiębiorstw szuka metod wzrostu efektywności pracy, by pracownicy nie pracowali dłużej lecz sprytniej, zajmując się tylko tym, co firmie dostarcza istotnych wartości.

Katarzyna Lorenc
ekspert BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy