Czym jest BCC

Czym jest BCC. BCC jest organizacją międzynarodową, członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji opiniującej Komisji Europejskiej w Brukseli. Klub został wyróżniony w siedzibie Parlamentu Europejskiego specjalną nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Instytucjami Partnerskimi współpracującymi z BCC są: Cercie de Lorraine -Club van Lotharingen (Bruksela), Polish-American Business Club (Nowy Jork), Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas (Miami), Business Centre Club (Chicago), Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca (Mediolan), Korea International Trade Association (Seul), City University Club (Londyn). Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: Jose Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski, Lech Wałęsa i Tony Blair.
Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm – prowadzi kampanie społeczne, pomaga potrzebującym, nagradza Medalem Solidarności Społecznej osoby zaangażowanych społecznie i budujące solidarność społeczną. W Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC.
Z badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Centrum Badań Marketingowych Indicator, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor i GfK Polonia, wynika, że Business Centre Club jest oceniany przez przedsiębiorców jako najbardziej prestiżowa i skuteczna organizacja tego rodzaju w Polsce.
SO
LAUREACI NAGRÓD SPECJALNYCH BCC – HONOROWI CZŁONKOWIE KLUBU
Nagrody Specjalne BCC przyznawane są wybitnym osobistościom spoza środowiska przedsiębiorców za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Wszyscy laureaci Nagród Specjalnych są Honorowymi Członkami BCC. Wśród dotychczas nagrodzonych znaleźli się:

Margaret Thatcher
George Bush
Leszek Balcerowicz
Dariusz Fikus
Helmut Kohl
Jacek Kuroń
Jacques Chirac
Wiesław Kaczmarek
Janusz Lewandowski
Jacques Santer
Elżbieta Penderecka
Krzysztof Penderecki
Hanna Gronkiewicz-Waltz
William Jefferson Clinton
Tadeusz Mazowiecki
Madeleine Albright
Bronisław Geremek
Andrzej Wajda
Jan Nowak-Jeziorański
Jose Maria Aznar
Bertie Ahern
Mikulaś Dzurinda
Jose Manuel Barroso
Władysław Bartoszewski
Lech Wałęsa
Jaap de Hoop Scheffer
Jerzy Busek
Leszek Miller
Hanna Suchocka
Recep Tayyip Erdogan
Janusz Onyszkiewicz
Janusz Steinhoff
Tony Blair
Michał Kleiber
Herman Van Rompuy
Bronisław Komorowski
ks. Adam Boniecki