Home > Wieści z BCC
AktualnościKomunikatyWieści z BCC

Spotkanie z misją egipskich przedsiębiorców

Spotkanie z misją egipskich przedsiębiorców Szanowni Państwo! Szukając potencjalnych zagranicznych partnerów dla Członków BCC – zapraszamy na biznesowe spotkanie z misją egipskich przedsiębiorców, którzy rozwijając swoje interesy w Europie, wkrótce przyjeżdżają do Polski i 26 kwietnia 2018 będą gościć w Business Centre Club. Przedsiębiorcy egipscy są członkami prestiżowej organizacji EPBA

Czytaj więcej
AktualnościKomunikatyWieści z BCC

POLISA BEZPIECZEŃSTWA – INTERWENCJE

POLISA BEZPIECZEŃSTWA - INTERWENCJE W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady prawne z różnych dziedzin życia gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach „Polisy Bezpieczeństwa BCC”. Zaprosiliśmy do współpracy kolejnych ekspertów z kancelarii prawnych i podatkowych, którzy będą Państwa wspierać w sprawach z zakresu prawa i podatków. W ramach naszych

Czytaj więcej
AktualnościCzłonkowie ZwiązkuKomunikatyWieści z BCC

POLISA BEZPIECZEŃSTWA – INTERWENCJE

POLISA BEZPIECZEŃSTWA - INTERWENCJE W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady prawne z różnych dziedzin życia gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach „Polisy Bezpieczeństwa BCC”. Zaprosiliśmy do współpracy kolejnych ekspertów z kancelarii prawnych i podatkowych, którzy będą Państwa wspierać w sprawach z zakresu prawa i podatków. DORADZTWO DLA CZŁONKÓW

Czytaj więcej
AktualnościKomunikatyWieści z BCC

Komunikat Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC

Komunikat Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC Na piątkowym spotkaniu zebrali się członkowie Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC. Przewodniczyła wiceprezes BCC Anna Potocka-Domin, dyrektor Instytutu. Eksperci Instytutu omówili działania klubu w odniesieniu do następujących problemów: Wadliwe przepisy umożliwiające solidarną odpowiedzialność przedsiębiorcy za nadużycia kontrahentów związane z podatkiem VAT. Zatrzymywanie należnego firmie zwrotu VAT

Czytaj więcej
AktualnościW gospodarceWieści z BCC

Finał XV edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Finał XV edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” W tym roku, po raz 15-ty rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów, którego celem jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem między administracją skarbową a przedsiębiorcą. W tegorocznej edycji

Czytaj więcej
AktualnościKomunikatyOPINIE BCCWieści z BCC

BCC proponuje, aby resort złagodził przepisy projektu ustawy o transporcie drogowym

Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany w zakresie możliwości wszczynania postępowań dotyczących dobrej reputacji w przypadku mało istotnych naruszeń, mogą być niebezpiecznym narzędziem dla organów kontrolujących, pozwalającym im na nakładanie kar bądź odbieranie przewoźnikom stosownych uprawnień. Niepokojące jest, iż nawet jedno naruszenie może stanowić podstawę do wszczęcia takiej procedury

Czytaj więcej
KomunikatyOPINIE BCCWieści z BCC

Do Pani Premier Beaty Szydło o pilną nowelizację przepisów

We wtorek weszła w życie niekorzystna regulacja, która umożliwia ZUS-owi wydawanie arbitralnych decyzji ustalających płatnika składek i uznanie wcześniej zawartych przez firmy umów za nieważne. Chodzi głównie o art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Business Centre Club, na kolejnych etapach procesu legislacyjnego (w Sejmie i w Senacie), zgłaszał

Czytaj więcej
KomunikatyWieści z BCC

Inwestowanie w przyszłość Europy

Uprzejmie zapraszam na seminarium współorganizowane z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nt Inwestowanie w przyszłość Europy, które odbędzie się w siedzibie BCC - Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Proszę o rezerwację terminu: środa 5 lipca, od godz. 10:00 - rejestracja i kawa powitalna, a o 10:30 - otwarcie. Podczas spotkania członkowie BCC

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej

Propozycje BCC dot. wysokości płacy minimalnej, waloryzacji emerytur i wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2018 roku Business Centre Club, wspólnie z innymi organizacjami pracodawców działającymi w Radzie Dialogu Społecznego, przedstawił Ministerstwu Pracy Rodziny i Polityki Społecznej propozycje w sprawie wzrostu płacy minimalnej, wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz waloryzacji świadczeń

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Bez deficytu budżetowego

Bez deficytu budżetowego - uwagi BCC do "projektu zaleceń Rady UE dla Polski w ramach Semestru Europejskiego 2017" BCC przekazał do Ministerstwa Rozwoju uwagi do Projektu Zaleceń Rady UE dla Polski w ramach Semestru Europejskiego 2017.* Opinie krytyczne oraz rekomendacje Komisji Europejskiej są zbieżne kierunkowo ze stanowiskiem BCC, choć w

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Słuszne argumenty środowiska techników farmaceutycznych

Słuszne argumenty środowiska techników farmaceutycznych. Komisja Rynku Aptecznego Business Centre Club, wraz z innymi organizacjami pracodawców, popiera postulaty podnoszone przez organizatorów ogólnopolskiego protestu techników farmaceutycznych – Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP. Wygaszenie kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego oraz dodatkowe ograniczenie uprawnień zawodowych

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Osobny budżet strefy euro – potrzebne konstruktywne stanowisko rządu

W maju Komisja Europejska ma przedstawić propozycję na osobny budżet strefy euro. Wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji to nowy fakt, który wzmacnia opcję większej integracji Unii Europejskiej na bazie strefy euro i strefy Szchengen. Jeśli osobny budżet eurolandu stanie się rzeczywistością, będzie to dla Polski bardzo niekorzystne i

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców

Walczymy o właściwe prawo dla przedsiębiorców Informujemy, że w tym tygodniu, w Ministerstwie Rozwoju trwają konferencje uzgodnieniowe dotyczące „Konstytucji Biznesu”: 24 kwietnia – projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców 25 kwietnia – projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Nie dla opresyjnych działań ZUS-u

Nie dla opresyjnych działań ZUS-u BCC sprzeciwia się nieprzemyślanej zmianie przepisów, która nadaje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niezwykle szerokie uprawnienia w zakresie ustalenia osoby płatnika składek oraz możliwość arbitralnego ustalenia rzekomych zaległości w składkach ubezpieczeniowych praktycznie w każdym przypadku tzw. zbiegu tytułów umów zleceń. Chodzi o Projekt ustawy o zmianie ustawy

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Budowanie społeczeństwa bezgotówkowego

Budowanie społeczeństwa bezgotówkowego wymaga działań nakierowanych zarówno na przedsiębiorców, jak i na konsumentów. Proponujemy, aby obie te grupy były adresatami podejmowanych przez administrację działań w celu wdrożenia rządowej strategii „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Bardzo dobrze wpisuje się w nią ostatnia propozycja dotycząca przekazywania wynagrodzeń na rachunki bankowe. Chociaż już

Czytaj więcej
AktualnościOPINIE BCCWieści z BCC

Dodatkowe wynagrodzenie za lata pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Zgłoszona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego propozycja, aby wynagrodzić przepracowanie dodatkowych lat osobom, które uzyskały uprawnienia emerytalne zasługuje na wsparcie ze strony pracodawców. Business Centre Club od lat wykazuje, iż skuteczne funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce posiada zasadnicze znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń. Wpływa także na długookresowy rozwój państwa.

Czytaj więcej
KomunikatyW gospodarceWieści z BCC

Krzysztof Szubert sekretarzem stanu

Krzysztof Szubert, minister cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club i przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego został dzisiaj sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. – Prezes Rady Ministrów powołała pana Krzysztofa Szuberta na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za

Czytaj więcej
OPINIE BCCZ łamów gazet

W dzisiejszej Rzeczpospolitej

W dzisiejszej Rzeczpospolitej: Apel do rządu w sprawie przyjęcia euro - Niech polityka rządu w tej bardzo ważnej dla Polski sprawie stanie się mniej chaotyczna, wewnętrznie bardziej spójna i w miarę możliwości racjonalna - piszą w Rzeczpospolitej prezes BCC Marek Goliszewski i prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. CZYTAJ WIĘCEJ

Czytaj więcej
OPINIE BCCWieści z BCC

Reforma sądownictwa potrzebna aby przyspieszyć pracę sądów

Reforma sądownictwa potrzebna aby przyspieszyć pracę sądów. Z zadowoleniem odbieramy zapowiedzi, że minister Zbigniew Ziobro zamierza uprościć procedury, ograniczyć stanowiska funkcyjne, które pełnią sędziowie, aby mogli oni zająć się orzekaniem, a nie biurokratycznymi obowiązkami; wdrożyć system informatyczny, który mierzyłby obciążenie sędziów pracą i wagę spraw, w których orzekają. Zdaniem BCC,

Czytaj więcej
Wieści z BCC

STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE

STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE W dniu 1 lutego (środa) 2017r. w godz. 14.00 - 17:00 w siedzibie SEA (Pałac Lubomirskich) przy pl. Żelaznej Bramy 10 w Warszawie odbyła sie debata pt. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa USA za prezydentury Donalda Trumpa – możliwe scenariusze Swój punkt widzenia przedstawili: . Prof. Zbigniew Lewicki

Czytaj więcej
Wieści z BCC

Wspólne stanowisko organizacji pracodawców

Wspólne stanowisko organizacji pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów – UD95) odnośnie uchylenia art. 13 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych Zmiana ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych prowadzi

Czytaj więcej
Wieści z BCC

RAPORT Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

RAPORT Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu Rząd Beaty Szydło podpisał wiele znaczących dla gospodarki i przedsiębiorców decyzji. Zmiany zawarte w pakiecie 100 ułatwień dla firm czy tzw. konstytucja biznesu to działania w pożądanym kierunku. Podkreśla wysokie znaczenie takich zasad jak domniemanie niewinności przedsiębiorcy, co prawem nie zabronione

Czytaj więcej