Home > Aktualności > Badanie ankietowe wśród przedsiębiorców BCC dla SGH
AktualnościCzłonkowie ZwiązkuKomunikatyNasze opinie

Badanie ankietowe wśród przedsiębiorców BCC dla SGH

Badanie ankietowe wśród przedsiębiorców BCC dla SGH

We współpracy z p. dr Małgorzatą Godlewską z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, proponujemy Państwu udział w międzynarodowym badaniu przedsiębiorców dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości i ochrony mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych przez instytucje formalne i nieformalne.

Celem badania jest ustalenie faktycznie podejmowanych działań w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości (i skuteczności tych działań) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), na terenie których przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club mają zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz przez instytucje nieformalne. Państwa udział w badaniu umożliwi zebranie wielu cennych informacji, które pozwolą zidentyfikować wyzwania związane z rozwojem przedsiębiorczości i ochroną mechanizmu konkurencji na poziomie lokalnym i regionalnym.

Zbiorcze i anonimowe wyniki z badania zostaną opublikowane w renomowanym czasopiśmie European Journal of Law and Economics a raport z wnioskami udostępniony bezpłatnie zainteresowanym osobom.

Badanie jest całkowicie anonimowe.

Prosimy o odpowiedź w miarę możliwości do 10 września br. Wypełnienie ankiety powinno zająć nie więcej niż 10 minut.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ