Home > Aktualności > 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
AktualnościKomunikatyWieści gminne

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Szanowni Przedsiębiorcy Gminy Orzysz!

Pragnę państwa serdecznie zaprosić do udziału w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym mającym na celu włączenie interesariuszy projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”. To pierwszy na taką skalę, o takim charakterze i zasięgu projekt promocji gospodarczej, nie tylko w regionie, ale również w kraju. Projekt realizowany jest w partnerstwie, które tworzy Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jako Lider projektu oraz 11 gmin z krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Moje zaproszenie kieruję głównie do lokalnych przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt będzie realizowany w formule spotkań warsztatowych. Spotkania to okazja do znalezienia najlepszych rozwiązań, które odpowiadać mają potrzebom przedsiębiorców i inwestorów.

Udział w projekcie ma charakter otwarty i nieodpłatny.

Zapraszam na spotkanie, do Orzysza – 19 lipca 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00

Sala Konferencyjna MOSIR w Orzyszu, ul. Oś. Robotnicze 11A