Home > Aktualności > Efektywność osobista, zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy
AktualnościCzłonkowie ZwiązkuKomunikaty

Efektywność osobista, zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

Efektywność osobista, zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

1-dniowe szkolenie otwarte już 5.10.2017 r. w Olsztynie

Uczestnik, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:

> zrozumie, na czym polega efektywność;
> będzie miał świadomość roli czynników wpływających na efektywność
i będzie potrafił skutecznie nimi zarządzać;
> będzie umiał zastosować różne strategie efektywnego działania;
> będzie wiedział, jak efektywnie działać w środowisku o odmiennych poglądach na sposób działania według ściśle ustalonego planu;
> będzie potrafił działać efektywnie wykorzystując prawidłowe metody działania w określonych sytuacjach;
> będzie umiał efektywnie wykorzystywać czas posługując się poznanymi technikami i narzędziami;
> będzie potrafił rozszerzać obszar swojego wpływu;
> będzie umiał przyjąć odpowiednie postawy, aby stać się efektywnym;
> będzie znał i umiał stosować asertywne postawy wspomagające efektywność;
> będzie potrafił odmawiać nie tworząc sytuacji konfliktowych;
> będzie wiedział, jak prawidłowo reagować na krytykę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz na: olsztyn@szkolenie-otwarte.net.pl a w odpowiedzi otrzymasz maila zawierającego warunki organizacyjne oraz szczegółowy program i dossier trenera